grundläge


i ett ackord innebär att grundtonen är baston. I sammanträngt läge fördelar sig därvid tonerna (i allmänhet) i stigande terser.
MO85Källa: Musikordboken 1985