fuzzbox


Fuzzbox (engelskans fuzzy, otydlig) är ett elektroniskt tillbehör som kopplas till elektriska musikinstrument, främst elgitarr, för att åstadkomma distorsion. Vanligen kan fuzzboxen kontrolleras med fotpedal.

Fuzzboxen bygger på kraftig överstyrning av en förförstärkare varvid signalen klipps och man får en ton med lägre dynamik som ger en skenbart lång ton som inte klingar ut. Klippningen får också fram ett rikt övertonsspektrum (liknande en fyrkantsvåg). Genom ett tonfilter som till exempel dämpar ut höga (ett så kallat lågpassfilter) eller låga toner (ett så kallat högpassfilter), eller en wah-wah-pedal (det vill säga ett bandpassfilter med flyttbar centrumfrekvens) kan man få mycket varierade klanger, som till exempel påminner om en saxofon.
Wikipedia

En grupp som tidigt introducerade fuzzboxen inom rockmusiken var The Ventures i början av 1960-talet.Källor: Wikipedia m.fl.