furiant


(tj.) snabb tjeckisk dans med växlande taktart, men några av de satser som Dvorák kallade så har inte någon växlande tonart.
PM75

[fo'rr-], livlig böhmisk dans i 3/4-takt med rytmisk schwung och betoningar mot takten. Furiant förekommer ofta hos Smetana (Brudköpet) och Dvorák, på 1700-talet under namnet furia även utanför Böhmen (bl.a. i Glucks balett Don Juan).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985