fot


längdmått som används för att mäta längden på en vibrerande luftpelare; härav tonhöjdsmått. En åtta fot lång luftpelare vibrerar sålunda dubbelt så snabbt som en på sexton fot och ljuder alltså en oktav högre än denna. Härav: 8-fot c betyder C och åstadkommes av en vibrerande luftpelare som är åtta fot lång (t.ex. i en öppen orgelpipa); 16-fot c är c:et under detta; 4-fot är c:et ovanfår 8-fot-c:et osv. En 8-fotstämma motsvarar tonens normala höjd, en 16-fotstämma ljuder en oktav lägre, en 32-fotstämma ljuder två oktaver lägre; en 4-, 2- och 1-fotstämma motsvarar tonerna en, resp. två och tre oktaver högre än 8-fot c.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975