formalism


förment fel i kompositionstekniken för vilket ryska tonsättare skarpt kritiserades av sovjetisk byråkrati vid olika tillfällen – t.ex. Prokofjev, Sjostakovitj m.fl. 1948. Musiken anses ha skapats med onödig tyngdpunkt på "form" i motsats till (förmodligen) "innehåll". Den anses även vara alltför disharmonisk och okritiskt följa modernistiska riktningar.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975