figur


kort melodisk fras, huvudsakligen lätt att känna igen och som upprepas.
PM75

kallas en motiviskt eller speltekniskt sammanhörande grupp av toner i korta notvärden; man talar t.ex. om en ackompanjemangsfigur, som ofta brukar genomföras ett stycke igenom. Figuration innebär antingen en melodis upplösande i rörliga figurer eller en ackordisk sats' upplösande på samma sätt; koralfiguration avser en rörlig flerstämmig tonvävnad, omgivande en koralmelodi.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985