faux-bourdon


term med växlande innebörd, speciellt inom kyrkomusiken – ursprungligen en kompositionsstil (1400-talet) med vissa harmoniska vändningar där melodin ligger överst; i England avser termen numera även

1 en fyrstämmig harmonisering av en psalm med melodin i tenorstämman, eller

2 en diskantstämma tillfogad ovanför en psalmmelodi. (Faux-bourdon är franska, betyder eg. falsk bas.)

PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975