fanfar


1 smattrande signal för trumpet (eller andra instrument som imiterar den), vanligen i samband med en kungörelse eller inledning; härav fanfartrumpet, instrument avsett för festliga tillfällen

2 (fr. fanfare) mässingsorkester.

PM75

trumpetsignal på treklangens toner; även kortare stycke av samma karaktär för flera blåsinstrument och pukor; i franskt språkbruk (fanfare) även mässingsorkester.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985