facile


[fr. fasi´ll, it. fa´tjile] lätt. Härav facilità (it.) lätthet, ledighet; även en förenklad version t.ex. av en solistisk passage som skrivits för virtuosa musiker och som lagts tillrätta för mindre framstående förmågor.
PM75

lätt (ur teknisk synpunkt).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985