exposition


1 den del av sonatformen.eller en liknande sats, där ett eller flera temata först presenteras innan de undergår genomföring

2 i en fuga den första presentationen av temat genom alla stämmorna.
PM75


kallas första delen av en sats i sonatform, framläggande kompositionens huvudsakliga tematiska material, liksom även den inledande temauppställningen (första genomföringen) i en fuga.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017