evergreen


(eng., evigt grön) är en melodi som fått långvarig popularitet.
PM75

[e´vvøgrin], eng., "ständigt grön", schlager som har överlevt populärmusikens modeväxlingar och blivit "klassisk".
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985