eurytmi


ett system att uttrycka musikalisk rytm genom kroppens rörelser, uppfunnet av Jaques-Dalcroze, som satte upp ett institut för detta i Tyskland 1910.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975