equale


(it., lika) instrumentalstycke för instrument av samma slag; särskilt begravningsmusik för fyra basuner, t.ex. av Beethoven (1812).
PM75

(lat. "lika"), komposition för samma slags röster eller instrument. Tre equales av Beethoven för fyra basuner framfördes vid hans begravning.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985