episod


i ett musikstycke en del med mera underordnad roll, särskilt
1 i ett rondo en kontrasterande del mellan upprepningarna av huvudtemat
2 i en fuga avsnitt som binder samman de tematiska delarna.

PM75

biavsnitt, intermezzo; mellanspel i fuga och rondo.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985