efterslag


(ty. Nachschlag) musikaliskt ornament. De två toner som vanligen avslutar en drill. En form för efterslag, som står nära föruttagningen, är Springer (språngton), som fråntar den föregående noten en del av dess värde, men utgör en föruttagning av den följande tonen (använt t.ex. av Chopin). Se ornament.
PM75

1) korta utsmyckningsnoter, avslutande en längre ton och hörande till dennas tidsvärde; oftast förekommer efterslag (även utan angivande i noterna) som avslutning av en drill och berör då den närmaste lägre tonen. - - -

2) i dansmusik ackompanjemangsackorden på de svaga taktdelarna (2 och 4 i 4/4-takt, 2 och 3 i ¾-takt.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985