efterklangstid


viktigt rumsakustiskt begrepp, enklast definierat som den tid som åtgår för att ett ljud av medelstyrka skall förklinga (bli ohörbart). Mer exakt avses den tid det tar för ljudnivån att sjunka till en miljondel (– 60 dB) av sitt ursprungliga värde efter det att ljudalstringen upphört. För konsertsalar ligger efterklangstiden oftast i närheten av två sekunder.
MO85Källa: Musikordboken 1985