dur


dur och moll är den tonala musikens två tonsläkten.
PM75

lat. ma´jor, ital. maggiore, fra. majeur, eng. major, det ena vår två tonsläkten, kännetecknat särskilt av stor ters, uppåt från grundtonen räknat; motsats; moll med liten ters.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985