duett


en kombination med (el. ett verk för) två medverkande (ibland med ackompanjemang, som regel en vokalduett).
PM75

stycke för två röster eller (mera sällan) instrument, med eller utan ackompanjemang; duetti´no (ital.), liten duett.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985