dubbelfuga


fuga med två teman.
PM75

fuga på två temata. Termen förekommer i två bemärkelser. Den egentliga dubbelfugan innebär egentligen en kombination av tre fugor i följd, den första och den andra över var sit tema och den tredje sammanförande de båda temata. Även en enklare typ går vanligen under benämningen dubbelfuga (dock ej allmänt accepterad). Denna sistnämnda motsvarar endast det sista avsnittet av den ovan beskrivna och sammanställer alltså från början två temata; av dessa är det ena egentligen detsamma som ett kontrasubjekt som i oförändrat skick genomgår hela fugan. En ytterligare utvidgning av den egentliga dubbelfugan är trippelfugan och (den sällan förekommande) kvadruppelfugan; exempel på alla dessa tre typer finns i J. S. Bachs Kunst der Fuge (kvadruppelfugan ofullbordad). Den enklare typen av dubbelfuga är relativt vanlig.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985