diskant


allmän beteckning för den övre delen av vårt tonförråd; i dagligt tal för den övre hälften av tangentförrådet på piano och orgel. Se diskantklav.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975