disharmoni


särklang, missljud. Bör ej förväxlas med dissonans.
PM75

"missljudande" samklang, d.v.s. i och för sig eller i ett visst sammanhang starkt chockerande dissonans.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985