diatonisk


skaltyp som är uppbyggd av hela och halva tonsteg och omfattar det till ett tonsläkte hörande tonförrådet, som t.ex. i dur- och mollskalor, kyrkotonarternas tonförråd. (Motsatsen är kromatisk.)
PM75

kallas en följd av toner med dur- eller mollskalans anordning av hela och halva tonsteg, medan en kromatisk tonföljd uppvisar för dessa skalor främmande halvtonsteg. En halvton är diatonisk om den ligger mellan olika (naturliga eller altererade) stamtoner, t.ex. c-dess, ciss-d eller cississ-diss, men kromatisk om den ligger mellan varianter av samma samton, t.ex. c-ciss.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985