détaché


[detasje'] (fra.), "slilt"; grundläggande stråkart: likformiga ned- och uppstråk i rask växling med tydligt ansatta toner, non legato men endast undantagsvis direkt staccato (fra. détaché sec). Vid grand détaché används hela stråklängden.
MO85Källa: Musikordboken 1985