deklamation


kallas i vokalmusik kompositörens behandling av texten i fråga om naturlig språkrytm, -accent och -melodi. Det är alltid ett problem att förena det språkliga och det musikaliska, och den ena parten får ofta mer eller mindre offras för den andra; belysande härvidlag är motpolerna recitativ och aria, där språket respektive musiken tar överhand. När textens anpassande till musiken medför falska betoningar, onaturliga tonfall etc., talar man om bristfällig deklamation.
MO85Källa: Musikordboken 1985