da capo


[ka´på] (ital.), (om igen) från början; ofta förkortat D.C. Vanliga sammanställningar: da capo al fine, från början till slutet; da capo al segno e poi la coda, från början till tecknet och därefter codan.
MO85

Se även da.
Källa: Musikordboken 1985