cykel


beteckning på en samling kompositioner, särskilt sånger, som är avsedda att uppföras som en enhet och som ofta binds tillsammans musikaliskt eller på annat sätt.
Se även cyklisk form.

PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975