crescendo


[kresjä´nndå] (ital.), förkortat cresc., "växande", med tilltagande tonstyrka; motsats: diminuendo, decrescendo.
MO85
Källa: Musikordboken 1985