countertenor


(eng.), manlig altsångare; se alt 1. Bland framstående countertenorer i vår tid kan nämnas Alfred Deller och Paul Esswood.
MO85

(engelska, av latin contratenor altus), mansröst i högt läge, motsvarande altstämman. Det är oftast en falsetterande baryton (male alto) men kan även vara en extremt hög tenor. I den tidiga polyfonin sjöng manliga sångare alla stämmor, och bruket av countertenor blomstrade i England under 1500- och 1600-talen (från ca 1700 tilläts kvinnliga sångare, först i operan, sedan också i kyrkokören). Countertenortraditionen har fortlevt i England, och på senare år har intresset för tekniken ökat världen över. Se falsett.
BM03
Källor: Musikordboken 1985; Bonniers Musiklexikon 2003