comes


(lat., följeslagare), i fugan temats upprepning i överkvint eller underkvart.
PM75

[kå'-] (lat.), "ledsagare", i fuga det imiterande "svar" som åtföljer ett tema (dux); se vidare fuga.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985