catch


(eng., fånga, fångst) engelsk kanonvisa med humoristisk, ibland grovkornig text, odlad av Purcell och andra fram till 1800-talet. Se rundsång.
PM75

[kättsj], en engelsk typ av vokal cirkelkanon (round), mycket populär som sällskapsvisa under 1600- och 1700-talen. Namnet säges härstamma från den florentinska caccia. Många catchar excellerar i komiska texteffekter, åstadkomna genom alternerande pauser i de olika stämmorna; ofta är texten också högeligen obscen. En berömd catchklubb, grundad 1761, existerar ännu i dag, likaså några yngre sådana.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985