caprice


[kapri´ss] (fra.), försvenskat kapris, har egentligen samma betydelse som capriccio men har fått en viss avvikande karaktär av specialstudie i instrumental virtuositet, d.v.s. etyd. Exempel: Paganinis 24 capricer för violin, Wieniawskis "études-caprices", flera pianokompositioner av Saint-Saëns.
MO85Källa: Musikordboken 1985