canzonetta


(it.) liten sång, visa. Under 1500-talet beteckning för en mindre visa med dansrytm.
PM75

(ital.), diminutivform av canzone, eg. liten sång; på 1500-talet namn på korta vokalstycken, senare vanligen instrumentalstycke av sångbar men mer lättflytande, ofta graciös karaktär, t.ex. mellansatsen i Peter Tjajkovskijs violinkonsert och en av satserna i Wilhelm Stenhammars orkesterserenad.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985