canzona, canzone


(it.)

1 sång i allmänhet

2 speciellt en medeltida typ av italiensk dikt med musik

3 (utvecklad ur fr. chanson) kort instrumentalstycke, särskilt från 1500- till tidigt 1700-tal, ofta mindre utpräglad polyfon än en ricercar.
PM75


[kantså´na, -e] (ital.), sång, kanzon. In modo di canzone, "som en sång", långsamma satsen i Peter Tjajkovskijs fjärde symfoni.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985