cadence, cadenza


cadence [kada´ngs] (fra.), cade´nza [-äntsa] (ital.), kadens. I engelskan betyder cadence [ke´jdns] slutfall (se kadens 1), cadenza [køde´nsø] solokadens (se kadens 2).
MO85Källa: Musikordboken 1985