cabaletta


(it.)
1 kort, enkel operaaria (t.ex. hos Rossini)
2 hos Verdi slutdelen av en aria eller duett med rörlig, enkel rytm.

PM75

(ital.), eg. cavatinetta, kort aria eller slutstrettan i en större aria.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985