c-klav


beteckning för klaver som anger placeringen av tonen c1; numera brukliga är altklav och tenorklav, i äldre musik anv. även sopranklav och mezzosopranklav.
PM75


tecknet på en av notsystemets linjer fastställer denna till ettstrukna c; finns som sopran-, mezzosopran-, alt- och tenorklav. Se vidare klav.
MO85
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985