brutet ackord


ett ackord, vars toner icke anslås på en gång utan i följd efter varandra, som figuration eller arpeggio.
MO85Källa: Musikordboken 1985