brevis (lat.), breve (ital.)


1 (it.) not som ursprungligen betydde en not med kort tidsvärde, men som nu – genom tillkomsten av ännu kortare notvärden – betyder det längsta notvärdet, även om det numera är sällsynt. Det har ett tidsvärde motsvarande två helnoter. Alla breve, i halv-taktsrytm, innebär att noterna skall läsas med halva värdet, en helnot som halvnot, halvnot som fjärdedelsnot etc.

2 (lat.) kort (adj.) missa brevis, se mässa.
PM75


notvärde från den medeltida mensuralmusiken, fortfarande (dock sällan) använt, tecknat eller och motsvarande en dubbel helnot. Jfr. alla breve.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985