bocca chiusa


[båk'a kio'sa] (it.; fr. bouche fermée) sång med sluten mun, "brumkör".
PM75

[bå´kka kio´sa], eg. [-ŝa] (ital.), sluten mun; vanligen anges a eller con bocca chiusa. Avser ett sångsätt utan text med slutna läppar, varvid luften passerar ut genom näsan och en brummande röstklang uppstår. Användes i körsång, särskilt som ackompanjemang till en solistisk stämma.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985