bis


(lat.) två gånger; bissera, att ta om ett nytt framfört nummer; se även extranummer.
PM75

[biss]
1 (ital.), om igen, da capo; bisse´ra, omtaga;
2 (ty.), (ända) till, tills.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985