beat


anknyter till jazzens beat och till beaten som i the beat generation. Termen har kommit att beteckna dels en litterär, antiakademisk rörelse med experimenterande hållning bland annat inom prosan under 50- och 60-talen, dels en ungdomsrörelse präglad av vagabondideal, drogmystik och antikonformism.
GP94

[bi:t]
1) I jazz beteckning på taktdel, i regel fyra per takt (4/4), men ibland åtta per takt (t.ex. i boogie woogie).
2) I jazz benämning på den rytmiska intensitet som hänger samman med begreppet swing. I denna betydelse används termen även utanför jazzen, t.ex. inom rockmusik, speciellt rock & roll.
3)
Afterbeat eller backbeat, i jazz och rock detsamma som efterslag, d.v.s. andra och fjärde taktdelarna i 4/4-takt, så kallad 2-4.
4)
Off-beat, i jazz och rock benämning på den effekt som uppstår när melodiaccenter infaller mellan taktslagen.
5)
Two-beat, en särskilt i äldre jazz förekommande taktdelsmarkering, där rytmsektionens lätta instrument spelar på alla fyra taktslagen, medan bas och bastrumma endast spelar på första och tredje.
6)
Beats (pluralis), term inom hiphopen, ursprungligen en discjockeyteknik, där man tar taktdelar från andra skivor och bygger sin egen musik eller rytm på dessa.
7)
Beats per minute (förkortat b.p.m.), taktslag per minut, hjälpmedel för discjockeyer vid mixning av dansmusik.
BM03Källor: Göteborgsposten 1994 ; Bonniers musiklexikon 2003