baston


kallas den lägst liggande tonen i ett ackord, väl att skilja från grundton.
MO85Källa: Musikordboken 1985