bas


1 den lägsta mansrösten

2 den lägsta tonen, stämman, i ett ackord, en komposition etc

3 de djupare delarna av det musikaliska tonförrådet i allmänhet, speciellt i motsats till diskant

4 medlemmar av instrumentfamiljer med låg tonhöjd, t ex bas-klarinett, bas-saxofon.
PM75
Källa: Prismas Musiklexikon 1975