bard


namn på de forna keltiska skalderna, som föredrog sina hyllnings- eller niddikter till ackompanjemang av harpa eller crwth.
MO85

forntida, ursprungligen keltisk skald eller sångare. Barderna var en ansedd och priviligierad grupp och var oftast knutna till furstehov och adelsgårdar, där de till ackompanjemang av instrumentet crwth föredrog hyllnings- och smädessånger. Sedan 1700-talet har benämningen bard en mer allmän betydelse av diktare.
BM03Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985