augmentation

(av lat.) förlängning (vanligen fördubbling) av noternas tidsvärde i en melodi; förekommer t.ex. i många fugor.
PM75

"förstoring" av ett tema i polyfon musik (kanon, fuga) genom dess återgivande i dubbla eller ännu större notvärden, alltså med långsammare förlopp (motsats: diminution). Se vidare förminskning resp. förstoring.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985