arrangera


bearbeta ett musikverk, vanligen för en annan besättning än den ursprungliga. Vanligen betecknar termen en större trohet mot tonsättarens verk och en mindre konstnärlig frihet än termen transkribera. Inom jazz- och populärmusik innebär arrangera att bearbeta t.ex. en given melodi för en bestämd orkester eller orkesterbesättning.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975