arpeggio


(it., harpartat) anger att tonerna i ett ackord (på piano etc.) skall spelas efter varandra och inte samtidigt, nästan alltid med början nedifrån ("brutet" ackord), noteras med en våglinje till vänster om ackordet.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975