air


(fr.) en enkel melodi för sångstämma eller instrument. (Den gamla engelska stavningen ayre och den italienska motsvarigheten aria har en mera speciell innebörd.) Air på g-strängen kallas ett arr. av andra satsen i Bachs orkestersvit nr 3, gjort av Wilhelmj 1871.
PM75

[är] (fra.), melodi, visa; under 1600- och 1700-talen vanlig beteckning dels för enklare melodiska sånger, dels för instrumentala dansstycken i franska operor och baletter, dels för företrädesvis kantabla, valfritt inlagda satser i denna tids sviter, där air ofta kontrasterade mot de dansartade satserna (typiskt exempel: J. S. Bachs berömda air ur orkestersviten i D-dur). Air de danse, dansstycke. Air varité, tema med variationer.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985