Wienskolan


1) Beteckningen har använts för en "förklassisk" grupp av kompositörer i Wien omkring 1700-talets mitt (Wagenseil, Monn, G. Reuter m.fl.). Liksom Mannheimskolan är Wienskolan av betydelse för utbildandet av den nya wienklassiska instrumentalstilen och särskilt symfoniformen.

2) Numera har Wienskolan dock oftast en annan och aktuellare betydelse: Arnold Schönberg och gruppen kring honom, närmast Alban Berg och Anton Webern, alla huvudsakligen verksamma i Wien under 1900-talets första tredjedel; Wienskolan är alltså lika med atonalismens, tolvtonsmusikens och punktmusikens pionjärer.

MO85

1) Benämning på en grupp tonsättare i Wien ca 1750-70. De hade en viss betydelse för utvecklingen av den senare sonatens och symfonins form och stil. De viktigaste företrädarna var Wagenseil, Monn och Muffat.

2) Benämning på kretsen av tonsättare kring Schönberg (Webern, Alban Berg m.fl.). På 1910- och 20-talen var de pionjärer för expressionism och tolvtonsteknik.

BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985