Venetianska skolan


en riktning i italiensk musik under 1500-talets senare hälft och början av 1600-talet med Adrian Willaert, Andrea och Giovanni Gabrieli som främsta namn. Den utmärktes av en avancerad harmonisk teknik, utveckling av instrumentala och vokala former, främst i kontrastverkningar mellan (klangligt kontrasterande) grupper i antifonal växling.
PM75

xkallas en grupp tonsättare i Venedig, framför allt verksamma i San Marco-domen, under 1500-talets senare del och omkring 1600. Dit hör främst Adrian Willaert, Andrea och Giovanni Gabrieli och Cypriano de Rore. Kännetecknande för deras stil är den klangliga prakten, framhävd genom användandet av flera, varandra svarande körer, ofta med ekoverkningar, samt ett stigande bruk av instrument. Venetianska skolan, som genom lärjungar (Hassler, Praetorius m.fl.) fick utlöpare i Tyskland, hade ett stort inflytande på musikens utveckling under 1600-talet.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985